Toulouse Bratwurst

$6.72

Degenhardt’s European Sausage

A mild French style sausage (pork)